Traktorängens museum är Tor Lassons fantastiska samling. Han har under många år renoverat och samlat unika traktorer och en del redskap till dessa. Efter Tors bortgång förvaltas samlingen av Britt-Marie Lasson och deras fyra barn Sophie, Torbjörn, Torleif och Torsten.